Sắp xếp
Thể loại
Quốc gia
Năm
Lượt xem: 33,651

Trung Hoa thời Xuân Thu chiến quốc, hoàng đế Tần Thủy Hoàng tiến hành công cuộc chinh phạt 7 nước chư hầu là Tấn, Tề, Sở, Hàn, Ngụy, Triệu, Yên để thống nhất toàn cõi. Trong cuộc chinh phạt ấy, Tần Thủy Hoàng trở thành mục tiêu hành…

Phim lẻ xem nhiều

Phim bộ xem nhiều